Management and Aviation

 

 

För

 

bättre

 

projektledning

 

 

Om företaget

Management and Aviation Sven Antvik är inriktat på att spara pengar åt sina kunder med hjälp av bättre ledning och styrning av era project.

Earned Value Management, resultatvärdemetoden, är en specialitet för oss. 

Information

    Länkar

 

 

            Foto: Joachim Bowin

 

Projektledning

 

Bättre projektledning kan spara mycket pengar och många problem.

 

Vi arbetar för att era projekt ska kunna bli klara i tid med avsett resultat och inom beräknad ekonomisk ram.       

 

 

 

 

 

  • Earned Value Management

 

Earned Value Management, eller på svenska resultatvärdemetoden ger möjlighet till framförhållning i ditt projekt.

 

Metoden är enkel och ger god översikt över dina projekt eller din projektportfölj.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Litteratur

Vi medverkar i bokutgivning inom området Projektledning, bland annat boken “Projekt – ledning och metoder” på SIS förlag tillsammans med Håkan Sjöholm

Läs mer

 

 

  • Sven Antvik

Sven har gedigen erfarenhet från beställarens ledning av stora project. Sven är PMP-certifierad samt också IPMA First assessor för

IPMA certifiering av projektledare.

Läs mer

Copyright ® 2011 Management and Aviation  
Management and Aviation Sven Antvik