Management and Aviation

 

 

För

 

bättre

 

projektledning

 

 

Om företaget

Management and Aviation Sven Antvik är inriktat på att spara pengar åt sina kunder med hjälp av bättre ledning och styrning av era project.

Earned Value Management, resultatvärdemetoden, är en specialitet för oss. 

Information

    Länkar

 

 

        Foto: Joachim Bowin

 

Sven Antvik

 

Projektledning och flyg har varit centrala delar av mitt yrkesliv.

 

Jag har haft förmånen att kombinera dem under mitt arbete med beställarens projektledning i Försvarets Materielverk, FMV.

 

Numera arbetar jag som konsult och författare i mitt eget företag. 

 

 

 

 

 

 

  • Akademisk utbildning

Civilingenjör KTH flygteknik 1973

Ekonomexamen Stockholms Universitet 1977

Teknologie licentiat KTH Industriell Ekonomi 1999

 

 

  • Arbeten

Flygtekniska praktikarbeten under sommarlov i gymnasiet

 

Flygtekniska Försöksanstalten - examensarbete 1972/73

 

FMV/Försvarsmakten 1973/2004.  Fpl 37 Viggen, projektledning JAS 39 Gripen, FM Controlleravdelning, FM doktorandprogram vid Försvarshögskolan/KTH-Indek samt FM kvalitetsavdelning. 

 

Egna företaget Management and Aviation Sven Antvik sedan 2002.

 

 

  • Författare och medförfattare

Projekt - ledning och metoder,

Project Management and Methods

Resultatvärdemetoden-en introduktion

Styrning av stora projekt

Läs mer

 

 

 

 

  • Föreläsningar/presentationer

Jag har under åren genomfört föreläsningar och presentationer om främst projekt och projektledning vid bland annat ABB, Aerotech-Telub, Banverket, Ericsson, FMV, IFL, Kockums, OKG AB, SAAB Nyge Aero, Scania, Vattenfall Ringhals och Vägverket.

 

Föreläsningar om Earned Value vid universitet och högskolor, bl.a. CTH, KTH, Försvarshögskolan, Lunds Tekniska högskola och Luleå Tekniska Universitet.

 

 

  • Övrigt

PMP-certifierad av PMI år 2000

 

IPMA First Assessor sedan 2002 för IPMA certifiering av projektledare.

 

Reviewer för IPMJ (IPMA Project Management Journal)

 

Graduate Certificate in

Earned Value Management

PMI Earned Value Management Community of Practice år 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2011 Management and Aviation  

Management and Aviation Sven Antvik

Sven Antvik