Management and Aviation

 

 

För

 

bättre

 

projektledning

 

 

Om företaget

Management and Aviation Sven Antvik är inriktat på att spara pengar åt sina kunder med hjälp av bättre ledning och styrning av era project.

Earned Value Management, resultatvärdemetoden, är en specialitet för oss. 

Information

    Länkar

 

 

            Foto: Joachim Bowin

 

Earned Value Management

 

Resultatvärdemetoden

 

Resultatvärdemetoden ger dig framförhållning. Bättre framförhållning i dina projekt kan spara mycket pengar och många problem.

 

 

 

 

 

  • Earned Value Management

 

Earned Value Management, eller på svenska resultatvärdemetoden ger möjlighet till framförhållning i ditt projekt.

 

Metoden är enkel och ger god översikt i dina projekt eller din projektportfölj.

 

Den används som underlag vid revision av bl.a. GAO i USA. GAO motsvaras i Sverige av Riksrevisionen.

 

  • Översiktsbild

Ovan ser du ett exempel på hur ett projekt kan sluta om det fortsätter som hittills. Det unika med denna bild är att du kan se planerad och verklig framdrift samtidigt som du ser vad projektet kostat hittills.

 

Har du lika bra koll på dina projekt och projekten i din projektportfölj?

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Resultatvärdemetoden - en introduktion

Denna bok ger dig en snabb och enkel introduktion till Earned Value.

Läs mer

 

 

  • Sven Antvik

Sven har gedigen erfarenhet av att tillämpa och implenetera  Earned Value Management.

 

Kontakta gärna oss om du vill diskutera användning och införande av Earned Value i din organisation eller i era avtal med externa och interna leverantörer.

 

Vårt unika internationella kontaktnät kan vara till nytta också för dig.

Läs mer

Copyright ® 2011 Management and Aviation  

Management and Aviation Sven Antvik

Earned Value = Resultatvärdemetoden