Management and Aviation

 

 

För

 

bättre

 

projektledning

 

 

Om företaget

Management and Aviation Sven Antvik är inriktat på att spara pengar åt sina kunder med hjälp av bättre ledning och styrning av era project.

Earned Value Management, resultatvärdemetoden, är en specialitet för oss. 

Information

    Länkar

 

 

        Foto: Joachim Bowin

 

Litteratur

 

Att läsa är ett bra sätt att få del av andras erfarenheter. Att skriva är ett bra sätt att bearbeta och dela med sig av egna erfarenheter

 

Syftet med denna sida är att du lättare ska finna litteratur som kan underlätta din och dir organisations arbete. detta oavsett som du arbetar i ett företag eller en myndighet. 

 

Beställarrollen är en svår, men viktig, roll i alla organisationer.

 

Vi arbetar för att era projekt ska kunna bli klara i tid med avsett resultat och inom beräknad ekonomisk ram.

 

 

 

 

 

 

  • Böcker

Projekt - ledning och metoder bygger på mina och medförfattaren Håkan Sjöholms erfarenheter om vad som är viktigt i projekt.

 

Klicka på "läs mer" nedan för mer information om den och andra böcker.

Läs mer

 

  • Litteraturlista om Earned Value

Litteraturlista om Earned value 

Här hittar du en länk till Dr David S. Christensens fina förteckning med litteratur om Earned Value.   

Länk till listan

 

 

  • Forskningsrapporter

Här finns forskningsrapporter om Earned Value, certifiering av projektledare samt mitt examensarbete från KTH om inverkan av isbildning på flygplan.

Läs mer

 

 

  • Konferenspresentationer

Här finns referenser till presentationer om främst Earned Value vid PMI årlige konferenser.

 

 

  • Övrigt

Här finns annat som kan vara av intresse, till exempel uppsatser om Earned Value. Komplettering sker efterhand. Har du någon uppsats eller annat intressant?

 

Copyright ® 2011 Management and Aviation  

Management and Aviation Sven Antvik

Litteratur