Management and Aviation

 

 

För

 

bättre

 

projektledning

 

 

Om företaget

Management and Aviation Sven Antvik är inriktat på att spara pengar åt sina kunder med hjälp av bättre ledning och styrning av era project.

Earned Value Management, resultatvärdemetoden, är en specialitet för oss. 

Information

    Länkar

 

 

        Foto: Joachim Bowin

 

Böcker

 

Att läsa är ett bra sätt att få del av andras erfarenheter. Att skriva är ett bra sätt att bearbeta och dela med sig av egna erfarenheter

 

Syftet med denna sida är att du lättare ska finna böcker som kan underlätta din och dir organisations arbete. Detta oavsett om du arbetar i ett företag eller en myndighet. 

 

 

 

 

 

 

  • Projekt - ledning och metoder

 

Projekt - ledning och metoderbygger på mina och Håkan Sjöholms erfarenheter om vad som är viktigt i projekt.

 

Genom att göra rätt från början undviker du misstag som senare kan kosta både tid och pengar.

 

Detta är en bok som bgger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den lämpar sig för alla som vill uppnå bättre projektresultat och bättre affärsnytta. Den är också lämplig som litteratur vid studier i projektledning samt inför certifiering.

 

Boken är tryckt i fyrfärg.

Den innehåller totalt 20 kapitel.

 

Författare:

Sven Antvik och Håkan Sjöholm

Utgivningsår:  2014

Förlag:            Antvik & Sjöholm

ISBN 978-91-977153-2-4

 

Boken kan köpas hos Adlibris.

 

 

 

 

  • Project management and methods

 

Project management and methods

är den engelska utgåvan av vår praktiskt inriktade bok om projekt och projektledning. 

 

Den lämpar sig väl som litteratur på universitet och högskolor. Den är också lämplig som litteratur inför certifiering.

 

Boken  är häftad och tryckt i färg.

Den innehåller 18 kapitel

 

Författare:

Sven Antvik och Håkan Sjöholm

Utgivningsår:  2012

Förlag: Studentliteratur

ISBN 978-91-44-08094-9

 

Boken kan köpas hos Adlibris.

 

 

 

 

  • Resultatvärdemetoden - Earned value Management - en introduktion

 

Resultatvärdemetoden - Earned Value Management - en introduktion 

är en pedagogisk bok med många förklarande bilder. 

 

Resultatvärdemetoden gör det möjligt att tidigt förutse hur stora förseningar och merkostnader kan bli om projekten fortsätter som hittills. Det ger värdefull framförhållning och värdefullt rådrum.

 

Boken är pedagogisk genom den stora mängden illustrationer. Den är skriven för att läsas på en halvtimme.

 

Boken vänder sig till företagsledare, ekonomer, politiker, revisorer, beställare, leverantörer samt projektledare och projektmedarbetare.

 

Boken är i format 180 x 180 mm och är tryckt i fyrfärg för att grafiken ska komma till sin rätt för dig som läsare.

 

Bokens finns också på engelska.

 

Författare:

Sven Antvik och Erik Philipson

Utgivningsår:  2009

Förlag: Philipson Biz

ISBN 978-91-977394-4-3

 

Boken kan köpas genom Adlibris.

 

 

 

  • Styrning av stora projekt -statsmakternas krav på beställarens styrning av JAS-projektet

 

Styrning av stora projekt -statsmakternas krav på beställarens styrning av JAS-projektet

är en bok som beskriver de ännu i dag unika krav som statsmakterna ställde på JAS-projektets styrning. 

 

Boken behandlar en ständigt aktuell problematik. Vilka krav bör ställas på en beställares styrning och rapportering av projekt?

 

Boken vänder sig till alla som är intresserade av bättre projektstyrning: beslutsfattare och projektledare samt studenter och forskare.

 

Boken  är en pocket ´med omslag i fyrfärg och inlaga i  svartvitt tryck.

 

Författare: Sven Antvikl

Utgivningsår:  2009

Förlag:

Management and Aviation Sven Antvik

ISBN 978-91-977153-0-0

 

Boken kan köpas genom Adlibris.

 

 

 

 

 

 

 

  • STYRNING av projekt - Om använding och vidareutveckling av Earned Value

 

Styrning av projekt - Om användning och vidareutveckling av Earned Value

är en bok som beskriver hur Earned Value användes och vidareutvecklades av FMV i rollen som statens beställare av JAS-projektet. 

 

Boken behandlar en ständigt aktuell problematik. Vilka krav bör ställas på en beställares styrning och rapportering av projekt?

 

Boken vänder sig till alla som är intresserade av bättre projektstyrning: finansiärer, beställare, leverantörer, projektledare, beslutsfattare, politiker samt lärare, forskare och studenter

 

Boken är häftad med omslag och inlaga i fyrfärg.

 

Författare: Sven Antvikl

Utgivningsår:  2013

Förlag:

Management and Aviation Sven Antvik

ISBN 978-91-977153-1-7

 

Boken kan köpas genom Adlibris.

 

 

 

  • VARFÖR certifiera projektledare? En studie av certifiering som Project Management Professional (PMP) enligt Project Management Institute (PMI)

 

VARFÖR certifiera projektledare? En studie  av certifiering som Project Management Professional (PMP) enligt Project Management Institute (PMI)

är en bok som beskriver den certifiering av projektledare som bedrivs av Project Management institute (PMI) sedan 1984.

 

Boken vänder sig till alla som på olika sätt kommer i kontakt med projekt, projektledning och projektledare.

 

Boken är häftad med omslag i fyrfärg och inlaga i  svartvitt tryck.

 

Författare: Sven Antvik

Utgivningsår:  2014

Förlag:

Management and Aviation Sven Antvik

ISBN 978-91-977153-3-1

 

Boken kan köpas genom Adlibris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagets framsida

 

Omslagets baksida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2014 Management and Aviation  

Management and Aviation Sven Antvik

Litteratur

Böcker