Management and Aviation

 

 

För

 

bättre

 

projektledning

 

 

Om företaget

Management and Aviation Sven Antvik är inriktat på att spara pengar åt sina kunder med hjälp av bättre ledning och styrning av era project.

Earned Value Management, resultatvärdemetoden, är en specialitet för oss. 

Information

    Länkar

 

 

        Foto: Joachim Bowin

 

Forskningsrapporter

 

Att läsa är ett bra sätt att få del av andras erfarenheter. Att skriva är ett bra sätt att bearbeta och dela med sig av egna erfarenheter

 

Forskningsrapporter innehåller ofta ny kunskap eller sammanställer kända kunskaper på ett nytt sätt och i nya sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Varför certifiera projektledare? En studie av certifiering som Project Management Professional (PMP) enligt Project Management Institute (PMI)

 

Varför certifiera projektledare? En studie av certifiering som Project Management Professional (PMP) enligt Project Management Institute (PMI)

 

Denna rapport beskriver utvecklingen inom PMI som ledde fram till organisationens certifiering av projektledare. Rapporten är en fallstudie som också beskriver mina egna förberedelser fram till certifieringen som PMP.

 

Till min glädje efterfrågas rapporten än i dag, nu mest av uppsatsskrivande studenter.

 

Enstaka exemplar i pappersform finns även hos författaren. Studenter och andra intresserade är välkomna att kontakta mig. Den finns även i elektronisk form hos mig.

 

Författare:      Sven Antvik

Utgivningsår:  2003

Förlag:             KTH - Indek

Telefon:           08-790 7861

TRITA-IEO-R  2003:01 

ISRN KTH/IEO/R-03/01-SE

 

 

 

 

  • Styrning av stora utvecklingsprojekt: Om användning och vidareutveckling av Earned value i JAS-projektet vid Försvarets Materielverk

 

Styrning av stora utvecklingsprojekt: Om användning och vidareutveckling av Earned value i JAS-projektet vid Försvarets Materielverk

 

Dena rapport beskriver FMV användning och vidareutveckling av Earned Value i JAS-projektet.

 

Det är ont om fallstudier från genomförda projekt, kanske speciellt i Sverige?

 

Jag är tacksam för att jag fick tillfälle att dokumentera och reflektera över det arbete som då utfördes inom FMV. Till min glädje efterfrågas rapporten än i dag, nu mest av uppsatsskrivande studenter.

 

Enstaka exemplar i pappersform finns även hos författaren. Studenter och andra intresserade är välkomna att kontakta mig. Den finns även i elektronisk form hos mig.

 

Författare:      Sven Antvik

Utgivningsår:  1999, omtryck år 2000

Förlag:             KTH - Indek

Telefon:           08-790 7861

TRITA-IEO-R  2000:10 

ISBN 91-7162-648-4

 

 

 

 

 

 

  • Inverkan av is och rimfrost på lätta flygplans flygegenskaper - en litteraturstudie

 

Inverkan av is och rimfrost på lätta flygplans flygegenskaper - en litteraturstudie

 

Detta är mitt examensarbete från KTH. Dess innehåll är aktuellt ännu idag.

 

Rapporten trycktes i  ett fåtal exemplar. Rapporten är i A4-format. Studenter och andra intresserade är välkomna att kontakta mig. Den finns även i elektronisk form hos mig.

 

Författare:      Sven Antvik

Utgivningsår:  1973

Förlag:             KTH och Flygtekniska                           Försöksanstalten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2011 Management and Aviation  

 Management and Aviation Sven Antvik

Litteratur

Forskningsrapporter